NL EN

Hoeveel uur begeleiding heb ik nodig?

Dat hangt af van persoon tot persoon, maar in de meeste gevallen volstaat een kortdurende psychologische begeleiding van (maximaal) 10 sessies waarin de grootste resultaten kunnen geboekt worden. We evalueren in ieder geval per sessie waar we ons ongeveer bevinden op het beoogde ontwikkelingstraject dat we tijdens ons eerste gesprek voorop hebben gesteld.

Nadat we de sessies hebben doorlopen kan je ervoor kiezen om het traject stop te zetten, of met grotere tussenpozen de gesprekken te hernemen, bijvoorbeeld één keer per 2 of 3 maanden. Dat geeft je de ruimte en de tijd om bepaalde zaken die we hebben besproken goed uit te proberen in de praktijk. In een gesprek kunnen we daar dan telkens verder op ingaan.

Als ik inschat dat je meer gebaat bent bij langdurige psychotherapie, dan zal ik je zo snel mogelijk doorverwijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *